مرزپیما
تا بمانیم
تاريخ نگارش : ٨ اسفند ۱٣۹۰

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

تا بمانیم

پوران فرخ زاد
 


"ویژه نامه پوران فرخ زاد، اسفند ماه ۱۳۹۰ - مرزپیما"
چونان گل های آفتاب،
در بادهای ویرانی،
می پلاسم آرام
و یخ می بندم،
در سکوت سوزان زمستانی
و تصویرهای جوانی ام،
سنگواره می شوند.
در صخره های خاموش خاطرات،
شتاب شورمند لحظه ها،
به رد بال مرغابی می ماند
که بر شن های شاداب ساحلی
پر و بالی کشیده،
یادگاری نوشته،
و در تکرار راه ها ناپدید شده اند،
تا بمانیم ...
باید شعر دیگری نوشت.
پاییز
 


www.nevisandegan.net