مرزپیما
نامه
تاريخ نگارش : ۱٨ فروردين ۱٣۹۱

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

 
نامه
سهیلا صارمی
برای پوران فرخ زاد
 
عکس: سعید اسلامی
 
 
 
اینجا
بر یک شاخه می نشینند کبوتر و زاغ!
پاره نمی شود آستر ماگنولیاها در چنگ باد!
بید مجنون رها می کند شلالِ گیسوان را در آفتاب!
 
دلتنگ اما بی تو
غزل نمی خوانَد ماه!
کولیانه نمی رقصند
خوشه های مودبِ گندم
دریغِ آوازِ خروسی
                در سحرگاه!
 
دلتنگ
       بی تو
              اینجا ...
  
 
نمی گویم بدرود!
 

www.nevisandegan.net