مرزپیما
اندوه پاییز
تاريخ نگارش : ۱۶ مهر ۱٣۹۴

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

پانزدهم مهر ماه زادروز هنرمند مهربان، همیشه عاشق و دریا دل زنده یاد فریدون فرخ زاد است. او سال ۱۳۱۵ در چنین روزی به دنیای پر فراز و نشیب قدم نهاد.
فریدون فرخ زاد همچون دکتر شاپور بختیار در پاریس و دکتر عبدالرحمان قاسملو در وین، یکی از قربانیان قتل های زنجیره ای در اروپا بشمار می رود. فریدون فرخ زاد ششم اوت ۱۹۹۲ در خانه اش در بن آلمان به قتل رسید.
یاد نازنینش گرامی و روانش شاد!
 
دریغ
 
در شب شکست و فرو ریخت
آن یار
که از قبیله ی خورشید
و از نسل نور بود
 
بدرود تا ز باغ بیایید
"پوران فرخ زاد"
 
 
"باشد که روزگار ظلم نیز به سر آید و آفتاب بر آید و حقیقت در چهره ی مردم بدرخشد و عشق آن سپیده دمی گردد که به سوی آن گام بر می داریم. من با عشق به دنیا آمده ام، با عشق زندگی کرده ام و با عشق نیز از دنیا می روم تا آن چیزی که از من باقی می ماند فقط عشق باشد."  - فریدون فرخ زاد -
 
اندوه پاییز
فریدون فرخ زاد
 
پاییز اندوه خود را دارد
هنگامی که ترک اش می کنیم
اکنون دیگر تندیس های او
زیر آسمانی که ما با آن خود را می آراستیم
دگرگون می شوند
و خطوط دست هایش
در نهایت رسیدن
پوسیده می شوند
پرنده های قرمز روشن
روی رنگ های سایه
سینه می گسترند
یاد جفت های سبز عاشق
زیر برگ های ریخته، خود را پنهان می کنند
دیری نمی گذرد
بر می خیزند
و پرچم ها را تکه تکه می کنند
و آن گاه عطری ناشناخته
بادها را نوازش می کند
انسان در تبعید
بنای یادبودی ندارد
او کرم و گور
یا چیزی
که کسی آن را در قهوه خانه
فراموش کرده است

www.nevisandegan.net