مرزپیما
دلم برای پنجره تنگ است
تاريخ نگارش : ۱۰ بهمن ۱٣۹۴

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

 
دلم برای پنجره تنگ است
سروده ای از پوران فرخ زاد
 
دلم برای پنجره تنگ است
برای یک وجب از آسمان مهتابی
برای چند ستاره
برای جرعه ای از نور
و عطر نرم نسیم شب ...
 
در این اتاق خامش سربسته
هوای پنجره  دارم
هوای باغ پاک اقاقی
صدای ساده ی فواره
آه سبز سپیدار
و بوی گل یاس ...
 
هوای پنجره امشب مرا می آزارد
 
اگر تمامی دیوارها خراب شوند
و فاصله ی من و شب ناگهان فرو ریزد
و من بتوانم که ازتمام پنجره ها ماه را نگاه کنم
و خوشه خوشه بچینم
ستارهای سریرا را   
از بام آسمان!
آه، دریغ که این همه رویاست
آری همیشه یک رویاست
 
و برای این من خسته
فقط خیال پنجره کافیست
و این که کودکانه بگویم
و یا بنویسم
که آه
چقدر دلم برای پنجره تنگ است!

www.nevisandegan.net