مرزپیما
باید
تاريخ نگارش : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    


باید
سروده ای از ناهید باقری - گلداشمید
به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

باید بند کفش هایم را
محکم تر ببندم

راه می افتم
در بدرقه ی نگاه زنان،
ترس خورده و پنهان
از پس دریچه های بسته

پیش می روم
در سایه سار کبود دیوارها،
و گام می کوبم،
بر سنگلاخ راهی ناهموار

هنوز منزل ها
تا مقصد باقی ست
شاید
از فصول باید گذشت
و یا از سالیان

همگام نیمروزی پریده رنگ
قد راست می کنم
و سینه را سپربلایی
که همواره در راه است٫

صورتم را که هنوز
از سیلی های شبانه سرخ است،
به بادهای شرقی می سپارم
و زیر ضربه های پیاپی اش
به خود می گویم،
هراسی نیست
باید به پیش رفت

بند کفش هایم را محکم بسته ام

www.nevisandegan.net