مرزپیما
نشر تازه در وین
تاريخ نگارش : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۶

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

نشر تازه در وین - اتریش
"عشق به همه زبان های دنیا آشناست" گزیده ی شعر معاصر ایران به زبان فارسی و آلمانی
گرد آوری و برگردان از فارسی به آلمانی: ناهید باقری - گلداشمید با پیشگفتار زنده یاد پوران فرخ زاد.
ناشر: Theodor Kramer Verlag, Wien
ISBN 978 - 3- 901602-70-2. Euro 18

www.nevisandegan.net