مرزپیما
پذیرش زمین
تاريخ نگارش : ۴ بهمن ۱٣۹۷

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

پذیرش زمین
Ingeborg Bachmann
شاعر اتریشی اینگه بورگ باخمن
برگردان از آلمانی به فارسی: ناهید باقری – گلداشمید


شباهنگام
به سرزمین درخت بید آمدم
روی چمن ها
رد پای زخم ها را بو کشیدم
و باد را
که در وزش بود
عشق دیگرنمی چرید
ناقوس ها
رفته رفته از صدا افتاده بودند
و غم انگیز می نمود
انبوه بوته ها

شاخی فتاده بود بر خاک
جدا شده از سر دسته ی حیوانات
که لاشه ای بود کبود
برداشتمش از زمین
بلند کردمش
با همه ی توان
به سوی آسمان
دمیدم در شاخ
تا این سرزمین را
پر از صدا کنم
و خواستم
در مسیر بادی که می وزید
زیر ساقه های مواج گیاهان
هر سرچشمه ای را زندگی کنمCopyright © by Nahid Bagheri-Goldschmied 

www.nevisandegan.net