مرزپیما
نامگذاری
تاريخ نگارش : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹٨

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

نامگذاری
سروده ی هانرای ولف کفر H. W. Käfer، شاعر، نویسنده و زبانشناس اتریشی
برگردان از آلمانی به فارسی: ناهید باقری - گلداشمید


چه می خواهم از شما؟

که شعرها بسرایید
و خود را زود شاعر ننامید
که تابلو ها نقاشی کنید
و خود را زود نقاش ننامید
که در کنسرت ها بنوازید
و خود را زود آهنگساز جار نزنید

وقتی از شما می پرسند
پاسخ دهید:
ما خدمتگزار روحمان هستیم

یا این که در کلام
شما را مجسمه سازنام می نهند
یا موزون کننده ی فانتزی
و یا هماهنگ کننده ی صداها
چه می دانم

درون شما
جایگاه هزاران نام است
آن چنان زیاد
که نمی توانید با خود کنار بیایید

چرا با دیگران زود کنار می آیید؟

www.nevisandegan.net