مرزپیما
دو سروده از اصغر احمدی
تاريخ نگارش : ۵ فروردين ۱٣۹۹

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    


دو سروده از اصغر احمدیشتاب کن

اعتبار
در نجابت گل ها بود
اعتماد
در دست های تو
که تنها مانده ای
با هزار هزار جسم خسته
رنجور و دل شکسته
آلوده به نحسی ها.
شتاب کن
فرشته سفید
شتاب کن.
دلتنگی نوزاد را
به زهدان درد
می بینی؟

اسفند ۱۳۹۸
درس فردا

دستت را
در دست هایم بگذار
قلبت را
همساز کن
ترانه ها
بردار.

باید
به فردا برسیم.


بهار ۱۳۹۹
www.nevisandegan.net