مرزپیما
سروده ای از روح انگیز کراچی
تاريخ نگارش : ۱۰ مرداد ۱٣۹۹

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

زنم
روح انگیز کراچی
 
با واژه هایم به هم می ریزد جهان
فردا واژه ای رهاست بی طبق های نذری و نوحه
از چین های پنجه کلاغیم سال ها می گذرد
نیامده بودی که بر نگردی ...
مثل تیمارستان های روز ..
به انفرادی پریشانی ام را زنجیر می کنی
جهان در سلولم به سکوت می رسد
زبان آویخته ...
بر گذرگاه جهنم ...
زنم ..

www.nevisandegan.net