مرزپیما
پنجره
تاريخ نگارش : ۲۲ مهر ۱٣۹۹

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    
پنجره
ناهید باقری - گلداشمید

افق، به خاکستر نشسته
در آه گرم خورشید های سوخته

آخرین ترانه، بر لب روز
و ملالت غروب بر آستانه ی شب

چشم های باز پنجره ام
با آخرین نگاه،
در حواشی شب می کاوند:
آخرین تبسم
آخرین کلام
آخرین نفس گرم عشق را
که در وزش تیرگی
به شماره می افتاد و بند می آمد،
بی تجربه ی وداع.

پلک های باز پنجره ام تا سپیده دمان
پلک های پنجره ...
و شب، نمی رهد از فکر پنجره ام.

www.nevisandegan.net