نوروزتان خجسته و پیروز باد

نوروزتان خجسته و پیروز
دلهایتان تهی از تیرگی اندوه
سینه هایتان آتشکده ی پر فروغ مهر باد
با آرزوی تندرستی و بهروزی
شادی ایام به کامتان

پیک نوروز
سروده ی ناهید باقری - گلداشمید

پیک نوروز، پیام آور گل،
می رسد سرخوش و مغرور ز دروازه ی فصل
در رکاب سحر، این اسب سپید،
می رمد از دل شب
می دمد بر تن ناباور صبح،
عطر گلبرگ شقایق های وحشی را
می کشد گام به جا جای زمین

مقدم او خوش باد

چهارشنبه سوری بر ایرانیان گرامی شاد باد

چهارشنبه سوری در فرهنگ ایرانیان

 

یکی از آئین های سالانه و دیرینه ی ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان واپسین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به پیشباز نوروز می روند. چهارشنبه سوری یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود.

مردم در این روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می کنند که ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد. مردم برای برگزاری این مراسم ویژه در کوی و برزن آتش های بزرگ می افروزند، از روی آن می پرند، ترانه (سرخی تو از من ، زردی من از تو) را می خوانند و به جشن و پایکوبی می پردازند.

مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئین های کهن ایرانیان است که همچنان با اشکال گوناگون در میان بازماندگان اقوام آریائی رواج دارد و (سور) در زبان و ادبیات فارسی و برخی گویش های ایرانی به معنای (جشن)،(مهمانی) و (سرخ) آمده است.