Facebook

درس تاریخ

سروده ای از سیمین بهبهانی
دخترم تاریخ را تکرارکرد
قصه ی ساسانیان را باز گفت
تا به خاطر بسپرد آن قصه را
چون به پایان آمد، از آغاز گفت…

من یک زنم

سروده ی نسرین بهجتی
تقدیم به تمام زنان دنیا
من یک زنم
من یک زنم … مثل خواهرم
مثل همسایه ام … مثل تو
گاه مثل یک عروسکم دست خودش…

باور

سیاوش کسرایی

باور نمی کند دل من مرگ خویش را
نه، نه من این یقین را باور نمی کنم
تا همدم من است نفس های زندگی
من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم…

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس