نشر تازه

دیاسپورای شعر

با آثاری از شاعران زن مهاجر ایرانی

گردآورنده: سهیلا میرزایی

ناشر: عباس شکری، نشر آفتاب

شاعران همکار مجموعه عبارتند از:

‎شبنم آذر، کتایون آذرلی، شهلاآقاپور،  مانا آقایی، مینا اسدی، طاهره اصغری، افسانه افروز،  فرح افشاری، آسیه امینی، ناهید باقری - گلداشمید، مهناز بدیهیان، شهلا بهاردوست، اعظم بهرامی، روشنک بیگناه، مریم پالیزبان، ملیحه تیره ‌گل، سپیده جدیری، مهری جعفری، کافیه جلیلیان، ژاله چگنی، منظر حسینی، رویا حکاکیان، افسانه خاکپور، مهین خدیوی، آزاده دواچی، نعیمه دوستدار، مهرانگیز رساپور (م. پگاه)، شیرین رضویان، نسرین رنجبرایرانی، الهه رهرونیا، مریم رئیس دانا، ساناز زارع ثانی،  ماندانا زندیان، نیلوفر شیدمهر، فریبا صدیقیم، معصومه ضیائی، بتول عزیزپور، نرگس عظیمی، الهه علیزاده، لیلا فرجامی، قدسی قاضی نور، آزیتا قهرمان، ساقی قهرمان، مهتاب کرانشه، زیبا کرباسی، شیما کلباسی، عاطفه گرگین، شعله گلرخی، لیلی گله داران، رباب محب، شیدا محمدی، ژیلا مساعد، ماندانا مشایخی، الهام ملک پور، بی تا ملکوتی، گراناز موسوی، شکوه میرزادگی، سهیلا میرزایی، زری مینویی، پرتو نوری علا،  پروانه وحید منش، فرشته وزیری نسب، شعله ولپی، مریم هوله.