کریسمس و سال نو میلادی 2023 بر هموطنان مسیحی ایرانی شاد باد. به امید پایان رسیدن سیاهی و تباهی و نفس کشیدن در هوای خوش آزادی در سال و سال های پیش رو.