نوروزتان شادنوروز بر ایرانیان و همه ی پارسی زبانان در سراسر جهان شاد باد
با آغاز سال نو خورشیدی برای همگان تندرستی، بهروزی، شادی، عشق، امید و فرداهایی بی دغدغه آرزو مندیم
نوروزتان پیروز
 

پیک نوروز
ناهید باقری - گلداشمید

پیک نوروز پیام آور گل،
می رسد سرخوش و مغرور ز دروازه ی فصل
در رکاب سحر، این اسب سپید،
می رمد از دل شب
می دمد بر تن ناباور صبح
عطر گلبرگ شقایق های وحشی را
می کشد گام به جا جای زمین
مقدم او خوش باد!