بیگانگی مستاجر امید است

پنجشنبه 14 دسامبر 2023، ساعت 19:00
در سالن انجمن قلم اتریش (پن)
Bankgasse 8, 1010 Wien

شب معرفی کتاب و شعر خوانی کنستانتین کایزر، شاعر و نویسنده اتریشی (آلمانی - فارسی)
ترجمه فارسی آثار: ناهید باقری - گلدشمید
همراهی موسیقی: آنا لورا دومینگز (ویولن سل)
گرداننده: الکساندر پر

برگزار کننده: انجمن هنری - فرهنگی مرزپیما در تبعید