حریم خصوصی

  • محتوای نوشته ها در وب سایت مرزپیما، هنری، فرهنگی و اجتماعی می باشد.
  • بهره مندی از نام و لوگوی مرزپیما بدون دریافت اجازه رسمی از مدیریت سایت و انجمن مرزپیما ممنوع است.
  • استفاده از نوشته های سایت تنها با ذکر منبع و بدون دست بردن در نوشته ها مجاز می باشد.
  •  تماس با ما از راه درگاه ارتباطی وب سایت امکان پذیر است. نام، آدرس ایمیل و پیام بازدیدکنندگان نزد ما محفوظ خواهد ماند.