Facebook

Blog

ویژه نامه پوران فرخ زاد

سایت مرزپیما با هدف آشنا سازی دوستداران فرهنگ و ادبیات ایران بویژه نسل های دوم و سوم ایرانی در فرا سوی مرزها، از این پس ویژه نامه هایی را به شاعران و نویسندگان معاصر میهنمان اختصاص می دهد. این شماره پوران فرخزاد …

درس تاریخ

سروده ای از سیمین بهبهانی
دخترم تاریخ را تکرارکرد
قصه ی ساسانیان را باز گفت
تا به خاطر بسپرد آن قصه را
چون به پایان آمد، از آغاز گفت…

من یک زنم

سروده ی نسرین بهجتی
تقدیم به تمام زنان دنیا
من یک زنم
من یک زنم … مثل خواهرم
مثل همسایه ام … مثل تو
گاه مثل یک عروسکم دست خودش…

باور

سیاوش کسرایی

باور نمی کند دل من مرگ خویش را
نه، نه من این یقین را باور نمی کنم
تا همدم من است نفس های زندگی
من با خیال مرگ دمی سر نمی کنم…

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس