درباره ما

“یکی از وظایف هنرمندان هر جامعه برقراری پل های ارتباطی میان ملت ها و فرهنگ هاست.” (اوکتاویو پاز)

انجمن هنری – فرهنگی مرز پیما سال 2007 میلادی توسط ناهید باقری- گلداشمید، شاعر و نویسنده ایرانی در شهر وین – اتریش بنیان گزاری شد و با همکاری تنی چند ازهنردوستان کار خود را آغاز نمود.

مرزپیما بدون هیچ گرایش و وابستگی گروهی است. این انجمن تلاش بر شناساندن متقابل دو فرهنگ و ادبیات دارد. مرز پیما با برگزاری برنامه های شعر خوانی و داستان خوانی دو زبانه (فارسی-آلمانی) و دعوت از هنرمندان ایرانی و آلمانی زبان گوشه هایی از آثار ادبی، اجتماعی و فرهنگی ایران را در این سوی مرزها نشان می دهد و نیزبه معرفی ادبیات و هنرمندان آلمانی زبان می پردازد.

مرزپیما همچنین به منظور تشویق و رشد هنرمندان جوان ایرانی و مهاجر آنان و آثارشان را معرفی می نماید.