چهارشنبه سوری بر ایرانیان گرامی شاد باد

چهارشنبه سوری در فرهنگ ایرانیان

 

یکی از آئین های سالانه و دیرینه ی ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان واپسین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به پیشباز نوروز می روند. چهارشنبه سوری یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود.

مردم در این روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می کنند که ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد. مردم برای برگزاری این مراسم ویژه در کوی و برزن آتش های بزرگ می افروزند، از روی آن می پرند، ترانه (سرخی تو از من ، زردی من از تو) را می خوانند و به جشن و پایکوبی می پردازند.

مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئین های کهن ایرانیان است که همچنان با اشکال گوناگون در میان بازماندگان اقوام آریائی رواج دارد و (سور) در زبان و ادبیات فارسی و برخی گویش های ایرانی به معنای (جشن)،(مهمانی) و (سرخ) آمده است.