Facebook

ویژه نامه پوران فرخ زاد

سایت مرزپیما با هدف آشنا سازی دوستداران فرهنگ و ادبیات ایران بویژه نسل های دوم و سوم ایرانی در فرا سوی مرزها، از این پس ویژه نامه هایی را به شاعران و نویسندگان معاصر میهنمان اختصاص می دهد. این شماره پوران فرخزاد …

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس